Skrót od punkt

punkt = pkt, p.

Poprawna pisownia

Zaleca się formę "pkt" - bez kropki, jednak używa się też skrótu p. (z kropką)

Zwyczajowo pojawia się forma: pkt.

Zgodnie z regułami języka polskiego skrót od wyrazu "punkt" należy zapisywać bez kropki, w myśl zasady, że zawiera on ostatnią literę skracanego słowa. Jednak forma "pkt." jest często stosowana i na mocy uzusu (zwyczaju językowego) językoznawcy ją tolerują.

Warto pamiętać, że słowo "punkt" skraca się również do postaci: p. (z kropką).

UWAGA: Co istotne, kropki po "pkt" nie stawia się nawet w przypadkach zależnych (wszystkie poza mianownikiem).
 
Przykład: W pkt (czytamy: punkcie) 5 nie powinno być przecinka.

To wyjątek, gdyż analogiczne skróty w przypadkach zależnych są zamykane kropką (patrz: Jak piszemy skrót od magister? i Jak piszemy skrót od doktor?)

 

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ San-san
12/9/23, 4:35 PM
Nie. "Nie stawia się nawet w przypadkach zależnych" - To znaczy że nawet odmienionego skrótu" punktów zapisujemy bez kropki.
~ Ortografia
5/19/23, 6:00 AM
Nie stawia się w mianowniku, w innych przypadkach tak.
~ Maksencjusz
2/6/22, 9:01 PM
Dlaczego nie stawia się kropki po "pkt" w przypadkach zależnych? Z czego wynika ten wyjątek?