Skrót od to jest

to jest = tj.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrażenia "to jest" ma postać: tj.

Skrót tj. został utworzony z początkowych liter wyrażenia. Zgodnie z zasadami języka polskiego gdy w skrótach dwuczłonowych wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłosek, po skrócie stawia się tylko jedną kropkę.

UWAGA: tego skrótu nie należy mylić ze skrótem TJ (pisane wielkimi literami, bez kropki), oznaczającym Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ Grażyna
11/29/20, 11:43 AM
jaki to skrót? ud