Skrót od wyżej wymieniony

wyżej wymieniony = ww.

Poprawna pisownia

Skrót od sformułowania wyżej wymieniony to: ww.

Skrót ww. został utworzony z początkowych liter wyrażenia. Zgodnie z zasadami języka polskiego gdy w skrótach dwuczłonowych wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłosek, po skrócie stawia się tylko jedną kropkę.

UWAGA: Zdarza się, że skrót od tego wyrażenia przybiera postać: wyż.wym. (w takim zapisie, jak wskazuje Katarzyna Kłosińska, oba elementy muszą być zapisane z kropkami, ponieważ ich zakończenia nie są ostatnimi literami wyrazów nieskróconych). Językoznawcy jednak nie zalecają tej formy, wskazując na poprawność skrótu: ww.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze