Jak piszemy skrót od doktor?

Rzeczownik doktor skraca się do postaci dr (w skrócie nie ma kropki).

Został utworzony z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w skrótach tego typu nie stawiamy kropek w formie mianownika.

UWAGA: W przypadkach zależnych (wszystkie poza mianownikiem) kropkę stawiamy.

Przykład: Zapisałem się na seminarium do dr. (doktora) Wilczyńskiego.

Zamiast formy zakończonej kropką formą możemy zastosować skrót z dodaną końcówką fleksyjną danego przypadka.

Przykład: Zapisałem się na seminarium do dra Wilczyńskiego.

Jeśli skróty odnoszą się do kobiet, w przypadkach zależnych nie stawiamy kropki.

Przykład: Widzieliśmy się kiedyś na odczycie dr Alicji Morawskiej.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ Kuba
2/5/19 2:42 PM
Dziękuje