Jak piszemy skrót od jak wyżej?

Wyrażenie jak wyżej skraca się do postaci jw.

Został utworzony z początkowych liter wyrażenia. Zgodnie z zasadami języka polskiego, gdy w skrótach dwuczłonowych wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłosek, po skrócie stawia się tylko jedną kropkę.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze