Jak piszemy skrót od magister?

Tytuł zawodowy magister skraca się do postaci mgr (w skrócie nie ma kropki).

Został utworzony z pierwszej, środkowej i ostatniej litery wyrazu skracanego. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w skrótach tego typu nie stawiamy kropek w formie mianownika (niezależnie od tego, czy składają się one z dwóch czy trzech liter).

UWAGA: W przypadkach zależnych (wszystkie poza mianownikiem) kropkę stawiamy.

Przykład: Bardzo cenię sobie rady mgr. (magistra) Pawelczyka z naszej osiedlowej apteki.

Zamiast formy zakończonej kropką formą możemy zastosować skrót z dodaną końcówką fleksyjną danego przypadka.

Przykład: Bardzo cenię sobie rady mgra (magistra) Pawelczyka z naszej osiedlowej apteki.

Jeśli skróty odnoszą się do kobiet, w przypadkach zależnych nie stawiamy kropki.

Przykład: W kwestii dawkowania posłucham zaleceń mgr Januszewskiej.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ Bone
1/18/20, 1:51 PM
Magister to tytuł zawodowy a profesor to tytuł naukowy. Doktor to stopień naukowy.
~ Kaszub
12/27/19, 7:53 AM
Nie jest. Magister to stopień naukowy, tak samo jak doktor. Profesor jest tytułem naukowym.
~ Gosia
9/8/19, 8:12 AM
Magister jest tytułem naukowym.
~ zoka
11/1/18, 8:40 PM
Magister nie jest tytułem naukowym, poza tym, jak w komentarzu wyżej.