Jak piszemy skrót od magister?

Tytuł naukowy magister skraca się do postaci mgr (w skrócie nie ma kropki).

Został utworzony z pierwszej, środkowej i ostatniej litery wyrazu skracanego. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w skrótach tego typu nie stawiamy kropek w formie mianownika (niezależnie od tego, czy składają się one z dwóch czy trzech liter).

UWAGA: W przypadkach zależnych (wszystkie poza mianownikiem) kropkę stawiamy.

Przykład: Bardzo cenie sobie rady mgr (magistra) Pawelczyka z naszej osiedlowej apteki.

Zamiast formy zakończonej kropką formą możemy zastosować skrót z dodaną końcówką fleksyjną danego przypadka.

Przykład: Bardzo cenie sobie rady mgr (magistra) Pawelczyka z naszej osiedlowej apteki.

Jeśli skróty odnoszą się do kobiet, w przypadkach zależnych nie stawiamy kropki.

Przykład: W kwestii dawkowania posłucham zaleceń mgr Januszewskiej.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ Magda
6/17/19 8:14 AM
Czy ktoś tu sobie żarty robi? W przykładach błędy?! "ceniĘ"
~ zoka
11/1/18 8:40 PM
Magister nie jest tytułem naukowym, poza tym, jak w komentarzu wyżej.
~ paul
10/25/18 8:05 PM
Nie rozumiem. Dlaczego w przykładach nie ma kropek, skoro piszecie, że przy odmianie należy ją postawić? W drugim zaś przykładzie powinno być mgra? Lipa!