Jak piszemy skrót od to jest?

Skrót od wyrażenia to jest ma postać tj.

Został utworzony z początkowych liter wyrażenia. Zgodnie z zasadami języka polskiego, gdy w skrótach dwuczłonowych wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłosek, po skrócie stawia się tylko jedną kropkę.

UWAGA: nie mylić ze skrótem TJ (pisane wielkimi literami, bez kropki) oznaczającym Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów.

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ Marcin
12/15/18, 1:31 PM
Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów ma skrót SJ.