Jak piszemy skrót pkt. czy pkt?

Zalecane: pkt

Zwyczajowo pojawia się forma: pkt.

Zgodnie z regułami języka polskiego skrót od wyrazu punkt należy zapisywać bez kropki, w myśl zasady, że zawiera on ostatnią literę skracanego słowa. Jednak forma pkt. jest często stosowana i na mocy uzusu (zwyczaju językowego) jest tolerowana przez językoznawców.

Warto pamiętać, że słowo punkt skraca się również do postaci p. (z kropką).

UWAGA: Co istotne, kropki po pkt nie stawia się nawet w przypadkach zależnych (wszystkie poza mianownikiem.
 
Przykład: W pkt (czytamy: punkcie) 5 nie powinno być przecinka.

To wyjątek, gdyż analogiczne skróty w przypadkach zależnych są zamykane kropką (patrz: Jak piszemy skrót od magister? i Jak piszemy skrót od doktor?)

Więcej reguł dotyczących skracania wyrazów znajdziesz tu.

Komentarze

~ #gramarnazi
9/4/19, 6:22 AM
Zabrakło informacji, że w liczbie mnogiej już kropka musi być.